Doi plimuni

PlămânModificare

Plimunlu (icâ plâmâna) easti unu di dauâli mâdulari a omlui icâ a animaliloru di-tu cheptu, di-unâ parti ș-di-alantâ, tu cari tradzi prota vimtul tra s-lu scoatâ deapoea (cându ľea anasâ).

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.