Pesculu easti unâ turlii di prici ți bâneadzâ tu apâ, cu truplu lungu, cu-unâ cheali moali acupiritâ di soldzâ, ș-cu carnea bunâ tri mâcari.

Unu pescu
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.