Pâlatea easti unâ casâ mari, mușatâ, fanuminâ, cu multu luxu nuntru, tu cari lucreadzâ oamińi mâri dit chivernisea-a statlui, tu cari s-aflâ giudețlu iu s-fac giudicâțli, icâ aclo iu șadi unu omu multu avut i vâsiľe.

Palatlu Erbdrostenhof din Münster (Germania)

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.