Nisii icâ nisie easte unu loc anvãrligat di tuti pãrtsãli di apâ (namisa di-amari, lac i arâu); (fig: nisii = lucri di-unã singurã soi, anvãrligati di tuti pãrtsãli di lucri di-altã soi).

Nisii Creta

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.