Amarea, ca cum easti vidzutâ di-tu nisia Corsica

Amarea easti unâ ntindiri mari di apâ nsâratâ, ca cum unu lacu multu mari. Ma multili ori, easti ncľisâ di locu.

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.