Amarea easti unâ ntindiri mari di apâ nsâratâ, ca cum unu lacu multu mari. Ma multili ori, easti ncľisâ di locu.

Amarea, ca cum easti vidzutâ di-tu nisia Corsica

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.