Natriulu ică sodiu (numiru atomicu 11, Na) easti unu elementu chimicu. Nai ma maxosu compusu di natriu easti hidroxidu di natriu.