Hoara easti unã adunari di casi multu ma njicã di unu cãsãbã, iu bãneadzã ma multu lumea tsi s-ľea cu lucrarea a agrilor.

Hoara Castle Combe, Wiltshire di Anglia.

Ahurhindalui cu revolutsiiljea industrialã, cama multsi oamini s-mutarã cãsãbãdz, tu proceslu a urbanizatsiiljei.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.