Hoara Castle Combe, Wiltshire di Anglia.

Hoara easti unâ adunari di casi multu ma ńicâ di unu câsâbă, iu bâneadzâ ma multu lumea ți s-ľea cu lucrarea a agrilor.

Ahurhindalui cu revoluțiiľea industrialâ, cama mulți oamini s-mutarâ câsâbadz, tu proceslu a urbanizațiiľei.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.