Unu cãsãbã easti unã adunari mari di casi (caunã hoarã multu mari) tu cari oaminjilji lucreadzã sh-bãneadzã cu fumeljli a loru.

Los Angeles, unu di nai ma mari cãsãbã di-tu SUA

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.