Gazeta easti luguria adratâ di-tu acoali (frândzâ) mâri di carti, bâgati deadun ș-vinduti di-aradâ cati dzuâ, tu cari s-aflâ tipusiti hâbârli și nalili ți s-fac tu lumi.

Unâ frândzâ di-tu The New York Times, unâ gazetâ maxoasâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.