Earbâ di banâ

Trâ alti sensuri, vedz și Earbâ

Earba di banâ easti unâ numâ datâ la ma multi erburi minuti, ți crescu agri pri-tu pâșuńi, tu locuri vlângoasi, ma suntu ș-criscuti di omu ca hranâ trâ prâvdzâ, cu frândzâli fapti di trei frândzâ ma ńiț și lilicili albi-vińiti-trandafilii adunati stogu ca unâ balâ ńicâ; trifoľ.

Trifoľi cu patru frândzâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.