Relighia icâ Piste easte organizația tu cai pistipsescu cama multu di omińľi și partițipeadzâ tu ași-dzâsâ 'liturghie' iu s-liturghiseșce piste câtrâ Dumnidzâlu. Ca relighii s-declaredzâ nai ma multu relighiile monotheistițe (tu cai s-pistipseașce sade tu un Dumnidză).

Religionsmajoritaries.png
Religious syms.svg


Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

Vedz shiModificare