Crișcinizmu

relighiľ monotheisticâ tu cari țentru sântu ânvițâturle al Isa Hristo
Hristolu

CreshtinismModificare

Crishcinizmulu easti unã relighilj monotheisticã tu cari tsentru sãntu ãnvitsãturle al Isa Hristo tsi sãntu bãgate tu Naua Clirunumilj a Hristolui.

Numa di crishcinu (gãr. Χριστιανός) tsi s-cljamã "atsel cai pricade al Hristolu" icã "partizanlu al Hristolu", ti protã oarã ira ufilizitã pi scularlji di Antiohia, ashi cum easte bãgatã tu Vivlia di Fapte-a Apostoljlor 11:26. Ti protã oarã numã Crishcinizmo (gãr. Χριστιανισμός) ira ufilizitã di Ignatsie di Antiohia.

Vedz shiModificare

CaduriModificare