Crișcinizmu

Hristolu

Crișcinizmulu easti unâ relighiľ monotheisticâ tu cari țentru sântu ânvițâturle al Isa Hristo ți sântu bâgate tu Naua Clirunumiľ a Hristolui.

Numa di crișcinu (gâr. Χριστιανός) ți s-cľamâ "ațel cai pricade al Hristolu" icâ "partizanlu al Hristolu", ti protâ oarâ ira ufilizitâ pi scularľi di Antiohia, ași cum easte bâgatâ tu Vivlia di Fapte-a Apostoľlor 11:26. Ti protâ oarâ numâ Crișcinizmo (gâr. Χριστιανισμός) ira ufilizitâ di Ignație di Antiohia.

Vedz șiModificare

CaduriModificare