Crișcinizmu

relighiľ monotheisticâ tu cari țentru sântu ânvițâturle al Isa Hristo
Hristolu

CreștinismModificare

Crișcinizmulu easti unâ relighiľ monotheisticâ tu cari țentru sântu ânvițâturle al Isa Hristo ți sântu bâgate tu Naua Clirunumiľ a Hristolui.

Numa di crișcinu (gâr. Χριστιανός) ți s-cľamâ "ațel cai pricade al Hristolu" icâ "partizanlu al Hristolu", ti protâ oarâ ira ufilizitâ pi scularľi di Antiohia, ași cum easte bâgatâ tu Vivlia di Fapte-a Apostoľlor 11:26. Ti protâ oarâ numâ Crișcinizmo (gâr. Χριστιανισμός) ira ufilizitâ di Ignație di Antiohia.

Vedz șiModificare

CaduriModificare