Cotu easti partea di-tu truplu a omlui, dinafoarâ a prinodlui (ńcľiituriľei), di-tu mesea a brațlui. Leagâ partea di nsus ți s-duți pânâ tu-anumiru și partea di nghios ți s-duți pânâ la mânâ.

Cotu

Vedz şiModificare