Unu chimitiru

CimitirModificare

Chimitirlu easti loclu iu si ngroapâ morțâľi, tu murmnițâ icâ loclu iu s-țân oasili a morțâloru (dupâ ți suntu dizgrupaț).

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.