Bumbaclu (Gossypium) easti unâ plantâ criscutâ trâ hirili ți nvilescu (ca unâ soi di lânâ albâ) simințâli a ľei ți s-aflâ ncľisi tu-unâ soi di fructu-cutii cât unâ nucâ, cu frândzâ ți au unâ videari ca palma di omu (palmati), ș-lilici galbini icâ aroși; lâna adunatâ di pi-aesti simințâ.

Bumbacu

UfilisiriModificare

Hirili fapti di-tu aestâ lânâ ufilisiti la țâsearea di pândzâ, sindoń, câmeș, etc.; vata faptâ di-tu aesti hiri, șcurti și supțâri, bunâ tr-aspilarea a plâyiiloru și a arâńloru mplini di sândzi i prońi.

Di hiri di bumbacu easti faptâ pândza.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.