Broaticu [1] easti unâ di ma multi turlii di prici ńiț di apâ și uscatu, di-aradâ verdzâ, fârâ coadâ, cu gura mari, cu ocľiľi ișiț câtâ nafoarâ ș-cu cicioarli di dinâpoi vârtoasi ș-lundzi tra s-u-agiutâ s-ansarâ lișor ș-diparti.

Unu broaticu

Vedz şiModificare

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Di-tu dixionline.net, Dicţionar online pi armâneşti 23 Avgustu 2014