Broascâ easti unâ di ma multi turlii di-unâ prici ți bâneadzâ tu apâ icâ pri locu, cu truplu moali, âncľis tu-unâ câpachi usoasâ di-tu cari poati sâ scoatâ caplu și cicioarli (ș-tu cari poati sâ ș-lu tragâ tutu truplu nântru cându lipseaști si s-afireascâ di dușmańi). Easti unu animalu di-tu ordinlu științific di reptili Testudines. Pi limba românâ, îľi dzâți broască țestoasă.[1]

Unâ broascâ

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Di-tu dixionline.net, Dicţionar online pi armâneşti 23-li di Avgustu 2014