Alghina easti unâ soi di bubulicâ insectâ cai azboairâ di lilici-lilici tra s-adunã pulvirea galbinâ dit cai s'faţi ţeara şi ńarea (ş-cai ari ş-un acu anfârmâcos cu cai s-apârâ di duşmań);

Alghina europeanâ

Vedz şiModificare