Alghina, unâ insectâ

Unâ insectâ easti unâ prici multu ńicâ cu exoscheletu, ţi easti parti di-tu taifa Insecta, categoria Arthropoda. Unili insecti au numa di bubulicu, bumbâracu, yeațâ etc.

SpeciiModificare

Ca bunâoarâ, insecti suntu: