Alghina (lt:Apis mellifera) easci 'nâ ñicâ bubulicâ (insectâ) azbuirâtoari dit idghea soi cu Aveaspea şi Furniga .
Alghinili bâneadzâ tru boşu şi au 'nâ suţatâ complexâ ca aradâpsiri dit tutti insectili.
'Nâ fumeal'i di alghini misurâ pân di 80000 ñil'i ş'cama.
Alghinili lâvrâtoari adunâ polen, trâ aţea agiutâ la polenidzari a liliciloru şi a oaburlor, dit cai adarã ñiarea

Alghinâ

  • Alghinã lâvrãtoari (lâlãtoari)

ZânghânarModificare

 
Zânghânarlu

Zânghânarli sun feamini (mascuri) tru 'nâ culunii di alghini.
Zânghnarli nu adunâ nectaru şi polenu.


 
Alghina amirâroani anvârligheatâ di lâvrâtoari.