Unâ specie easti unâ multimi di lucri ți ș-u-aduc multu unâ cu-alantâ, multimi di yiitâț (planti, prâvdzâ) ți ș-u-aduc multu unâ cu-alantâ (iu, di-aradâ, feamina poati s-facâ ńiț, mași cându mascurlu cu cari s-fați preacľi, yini di-tu idyea multimi).

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.