Polimlu easti alumta ți s-fați cându doauâ i ma multi stati (populi, oamińi, partii di oamińi, etc.) sâ ncaci și s-bat, di-aradâ mulțâ ań ș-cu mulțâ morțâ.

Vedz șiModificare