Niori ânsus a Austral'ei

NorModificare

Niorlu icâ nâurlu easti unâ adunâturâ di aburi di-tu țeru ânsus cari pot s-cadâ pri loc ca ploai i neauâ.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.