Mineralili suntu substantsi di-tu naturã tsi suntu solidi (ma arar fluidi), tsi suntu adrati di-tu crustali, adrati di-tu ma multi turlii di elementi chimici. Mineralili suntu parti di-tu cheatri shi minereuri.

Mineralili
Commons
Commons