Limâreauâ

Limâreaua easti partea di strańi ți s-aflâ tu mardzinea di nsus, deavârliga di guși (di-aradâ ndu-plicatâ), icâ ma poati hi partea strimtatâ a unui lucru (ca gușa di șiși, bunâoarâ).

William Shakespeare, ţi ari unâ limâreauâ tu guși