Granitsa easti mardzinea (cijdia) tsi-aspuni iu bitiseashti unu loc shi nchiseasti unu altu; mardzinea a unui crat tsi-l disparti di-un altu (un agru di-un altu, loclu tsi tsãni di-unã hoarã di-atsel tsi tsãni di-unã altã hoarã, etc.).

Granitsa-ntre Olada shi Belgia
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.