Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas alâxire

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance!--Rymchonak 06:01, 16 Yinar 2012 (UTC)

Pâlâcârseari alâxire

Bunâ seara, tińisite domnu!

Hii unlu di-tŭ singurii utilizatori nica activi aoa cari u știi Armâneasca ca unâ limbâ di dadâ. Ași cumŭ amŭ minduerea câ vidzui, amŭ aștearsâ cama multi di-tŭ articolili multu șcurti i fârâ noimâ di pri Wikipedia.

Ari tu aestu „ghidŭ” ti ahurhirea a unâľei noao Wikipedia unâ listâ di articoli (pi anglica) i idhyiu lucurŭ pi româneaști. Va hibâ ghini macâ va hibâ chiro, ayalea-ayalea, s-li trițemŭ aisti pi a noastrâ. Haristo multu! --D'AroemenenZullenNiVergaan (talk) 17:57, 4 Aprir 2013 (UTC)

Efharisto multu! alâxire

Mulţumesc pentru contribuţiile dvs.! Mă bucur că uneori mai sunt şi vorbitori nativi care doresc să îmbunătăţească enciclopedia :) --Alex Nico (talk) 12:33, 22 Brumar 2014 (UTC)

Your account will be renamed alâxire

07:48, 20 Martsu 2015 (UTC)

Trâ mulți ańi! alâxire

Trâ mulți ańi ti Anlu Nou, mori, cu harauâ și sânâtati la tutâ taifa a ta!

Ancľiniciuńi și hâriosŭ ti nalili a tali contribuții. --D'AroemenenZullenNiVergaan (talk) 01:22, 2 Shcurtu 2016 (UTC)

Please join the discussion. Thanks, Nemo bis (talk) 20:33, 28 Andreulu 2016 (UTC)

Translation alâxire

Hello, could you please translate Automatic refresh to armãneashti? Thanks -XQV- (talk) 19:30, 13 Yinar 2017 (UTC)