Boulu (Bos taurus) easti pravdâ di a ľei, tavru (bicu, bugâ) dzigâritu (ciucutitu, șuțâtu), mascurlu a vacâľei, ma mari di ea, cari easti criscutu trâ carnea a lui ș-ti lucrulu greu ți poati s-lu facâ la agri (s-tragâ aratrulu ș-chera ncârcatâ cu grâni).

Boi tu India

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.