Ayita easti unu arburicu cu truplu ți s-tradzi-azvarna pri locu și, tr-ațea, tra s-creascâ câtrâ nsusu, si ngârlimâ di alti planti i dârmi plântati tu locu. Ari unâ arâdâținâ vârtoasâ, di-tu cari esu lumâchițili cu frândzâ mâri hârâxiti, și fructili (arapuni di-auâ, di-tu cari s-adarâ yinlu).

Ayiti ninga câsâbălu Cafayate, Provincia Salta (Argentina).

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.