Celulâ (biologie)

(yinitâ di la Țilulâ (biologie))

Trâ alti sensuri, vedz şi Celulâ

Ţiluli

Celula easti nai ma ńica parti di cari easti faptu un lucru (yeațâ, pravdâ, plantâ, comâ etc.).