Zahu Panâ (Zaharia Pană) (20 Avgustu 1921, Beala Disuprâ, ninga Ohrid - muri tu 11 di Apriir, 2001, Yonkers, New York) fu unu scriitor armãnescu și romãnescu.

Zahu Panâ