YouTube easti unu situ web di mpărțâtu filmi cari alasâ lumea s-li ncarcâ, mutreascâ și mpârțeascu cu alțâ filmi. Filmili potu s-hibâ nsimnati cu steali cari aratâ câtu di bunu easti filmu și ninga ari numirlu di oamińi cari u-vidzurâ filmarea. Tora trâ tora, Google u-ari și u-opereazâ platforma web. Cama multi turlii di filmi potu s-hibâ ncârcati pi situ. Youtube fu adratu Șcurtu 2005 di trei fuț lucrâtori la PayPal.

Simbollu alu YouTube

Ligâturi nafoarâModificare