Wikționarul easte un proectu internațional cai va s-facâ un dictsiunar online cu colaborația-a cathi unâľei individua. Conțânire ali Wikționarelor easte scriatâ sum GNU Free Documentation License, ți va s-ḑâcâ câ easte dip liber.