Tuone Udaina

Tuone Udaina (mortu 10-li di Alunarŭ 1898; Antonio Udina tu limba italianâ) fu ațelŭ di-tŭ soni di-tŭ ațeľi cari u ștea limba dalmatâ (dialectulŭ di pi Nisia Veglia, adzâ Krk, tu Croația). Dupu nâsŭ, Matteo Bartoli adră cartea monografie «Das Dalmatische», singurulŭ studiu trâ aestâ limbâ.

Cadhurŭ cu prosoapea alŭ Tuone Udaine

Aestâ limbâ nu-ľ eara limba di dadâ, ma u anviță ascumtândalui cumŭ grea părințăľi a lui. Tuone nu u grii limba di 20 di ańi tu chirolu canda Bartoli adră aestu studiu, eara surdu, eara știrbu și, trâ tuti aesti, nu-ľi eara lișorŭ s-grească.

Avea lucratâ ca birberŭ și avea prânoama di Burbur («birberŭ» pi dalmatâ). Chiru vâtâmatu di unâ bombâ alŭ unŭ anarhistŭ 10-li di Alunarŭ 1898 și, ași cara, limba dalmatâ chiru și nâsâ cu elŭ.

Ligâturi di nuntruModificare