Stockholm easti capitala ali Suidie shi unu cãsãbã tu Europa. Populatsia easti di 830.000 oaminji (2009).

Cãsãbãlu vecljiu di Stockholm, vidzutu di la Skeppsholmen

Izvuri di nuntruModificare

Izvuri di nafoarãModificare

AltiModificare

BibliografieModificare