Siddhartha Gautama, Gautama Buddha (sanscritã shi pali: सिद्धार्थ गौतम, tr. "Siddhattha Gotama", 566 E.N. - 486 E.N.) ira un anvitsat, minduitor shi filosof Indian, mastea ma influenta dit sturia alastui popullu shi atilor dit Asia. Ahurhindalui cu anveturli a lui s-amintã Budismlu.

Siddhartha Gautama
Siddhartha Gautama

Izvuri di nuntru alâxire

Isvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Biblioyrafilj alâxire

Caduri alâxire