Shkodra easti unu câsâbă tu districtulu (rrethi) Districtulu Shkodra, Arbinișie. Câsâbălu easti parti di-tu prefectura Shkodra (qarku).

Anlu 1989, Shkodra avea 79920 bânâtori. Tu 2001, 85798, și tu 2005: 89102. La numirarea di-tu soni, ațea di-tu 2013, earau 111.686 bânâtori.

Vedz șiModificare