Sâm-Andrei

Sâm-Andrei (mortu 30-li di Brumaru, Patras, Gârția) eara unu apostulu alu Hristolu, frati cu Sâm-Chetru.

Sâm-Andrei

Adeturi ArmâneșțâModificare

Armâńľi pistipsescu câ tu noaptea di 30-li di Brumaru, pońiľ s-apleacâ și s-facu padi di tri ori ș-di tri ori lu bașu și-ľ efharistusescu tr-ațea câ li da ațeľi lucri trâ banâ ș-trâ câsmete.[1]

BibliografieModificare

  1. Emil Țârcomnicu, «Obiceiuri și credințe macedoromâne» / Editura Biblioteca Bucureștilor (2009), p. 81