Populatsie

alâxire

Format:Altesensuri

Populatsia reprezintã termenul generic ce exprimã numãrul locuitorilor ãntr-o anumitã arie geograficã.

Indicatori demografici

alâxire

Dupã intensitatea proceselor demografice

alâxire

Dupã transferul de populatsie

alâxire