Peshkopi easti unu câsâbă tu districtulu (rrethi) Districtulu Dibra, Arbinișie. Câsâbălu easti parti di-tu prefectura Dibra (qarku).

Anlu 1989, Peshkopi avea 12320 bânâtori. Tu 2001, 14017, și tu 2005: 15261. La numirarea di-tu soni, ațea di-tu 2013, earau bânâtori.

Vedz șiModificare