Amurâ

(yinitâ di la Murâ)


Amurâ easti unâ soi di arugu dit genlu Rubus, cu truplu golu și schinosu, cu frândzâ (fapti di frândzâ ma ńiț), cu lilici albi, cu fructi ńiț, lăi, anyilicioasi, mplini di simințâ și multu ańurizmati. Di-tu aestâ easi yimișa faptâ di-aestu arug, cari ari idhyea numâ.

Amuri i frândzâ