Makedonia Gãrtseascã

raion tu Gãrtsie

Machedonia / Machedonia Gãrtsescã ( gre: Μακεδονία / Ελληνική Μακεδονία), easte un raion tu Gãrtsie (51% raione di Machedonia ) tu Peninsula Balcanicã, Gãrtsia.

Soare Verginas -Flambura di Machedonia Gãrtsescã


Ligãture alâxire