Lingvisticâ

Lingvistica (gr. γλωσσολογία) easti știința ți studiadzâ limbili. Omlu ți știi lingvisticâ s-cľeamâ lingvistu.

Țințili părțâ di-tu lingvisticâ suntu: fonologia (cari caftâ s-studiadzâ boațea i fonemili), morfologia (cari caftâ s-studiadzâ părțâli a zboarâloru, ca cumu prefixili i conjugărili), sintaxa (cari caftâ s-studiadzâ aradha cu cari sta zboarâli și cumu si adrarâ propozițiili) și semantica. Ațea di-tu soni lucreadzâ cu noima zboarâloru.

Ca cumu pri limba româneascâ, zboru lingvisticâ yini di-tu frânțeascâ (linguistique)[1].

  1. Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române.