Librazhd easti unu câsâbă tu districtulu (rrethi) Districtulu Librazhd, Arbinișie. Câsâbălu easti parti di-tu prefectura Elbasan (qarku).

Anlu 1989, Librazhd avea 10100 bânâtori. Tu 2001, 11550, și tu 2005: 12691. La numirarea di-tu soni, ațea di-tu 2013, earau bânâtori.

Vedz șiModificare