Curceau easti unu cãsãbã tu districtulu (rrethi) Districtulu Korça, Arbinishia. Cãsãbãlu esti parti di tu prefectura Korça (qarku).

KorçaVonOben.JPG

Anlu 1989, Korça avea 63623 bãnãtori. Tu 2001, 58911, shi tu 2005: 58259. La numirarea di tu soni, atsea di tu 2013, eara 86.994 bãnãtori.

Vedz shiModificare