Irlanda di Aratsile

Flambura di Alstãr
Alstãr tu Irlanda

Irlanda di Aratsile icã Alstãr (anglica Northern Ireland, Ulster, irlandica Cúige Uladh) easte parte-a Britaniiljei Mare.

Cãsãbãlu capital: Belfast