Fabrica icâ fambrica easti loclu iu s-fac lucri (pâr-mâtii) multi, tuti di-unâ soi, unâ dupâ-alantâ ș-agońa, di-aradâ cu unâ i ma multi machini.

Fabrica Volkswagen din Wolfsburg, Germania

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.