Unâ dzeanâ

GeanăModificare

Dzeana, ți ari și numili di sprândzeanâ, easti perlu di sumu frâmti criscut niheamâ ma nsus di ocľiu (tra s-nu-alasâ sudoarea di pi frâmti s-cadâ tu ocľiu).

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.