Durrës easti unu câsâbă tu districtulu (rrethi) Districtulu Durrës, Arbinișie. Câsâbălu easti parti di-tu prefectura Durrës (qarku).

Anlu 1989, Durrës avea 82719 bânâtori. Tu 2001, 113465, și tu 2005: 122034. La numirarea di-tu soni, ațea di-tu 2013, earau 203.917 bânâtori.

Vedz șiModificare