Dupnitsa (vãryãreashti: Дупница) easti unu cãsãbã di-tu regiunea Kiustendil, Vãryãrie.

Tu anlu 1992, cãsãbãlu avea 41398 bãnãtori sh-tu 2001: 38323. Estimarea trã anlu 2005 fu cã Dupnitsa ari 36816 bãnãtori.